Baseny

Inwestor - Sanatorium Uzdrowiskowe "Pod Tężniami" w Ciechocinku - Projekt technologii basenu rekreacyjnego w budynku zabiegowo-leczniczym. Rok realizacji 2002.

Inwestor - Mirosława i Mirosław Gzella Osie k/Tlenia woj. Kujawsko - Pomorskie - Siedlisko w postaci dworku o powierzchni użytkowej 2450 m² z zapleczem rekreacyjnym: projekt technologii basenu. Realizacja w 2000 roku.

Inwestor - MPM PRODUCT Milanówek - Projekty związane z budową budynku zabiegowo - leczniczego Ośrodka VILLA PARK w Ciechocinku:

  1. projekt technologii budynku
  2. projekt technologii basenu solankowego o charakterze rekreacyjno - leczniczym
  3. projekt wentylacji pomieszczeń i klimatyzacji w systemie VRV
  4. projekt instalacji; wodociągowej, solankowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i solankowej
  5. projekt hydroforni z wykorzystaniem istniejącego zbiornika wody p.poż.
  6. projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w tym podłogowej.
  7. projekt technologii dostawy ciekłego powietrza do kriosauny
  8. instalacja solarna do wykorzystania energii słonecznej dla potrzeb ogrzewania wody w basenie i dla potrzeb technologicznych.- Rok realizacji 2000 – 2001.