Firma

Prowadzimy działalność w zakresie sporządzania projektów branży sanitarnej.

Dla budownictwa jednorodzinnego oferujemy projekty budowlano-wykonawcze w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania instalacji wody, kanalizacji, gazu, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i kotłowni. Zakres projektu uzgadniany jest każdorazowo z Inwestorem przy uzględnieniu funkcjonalności i ceny danego rozwiązania. W zakres opracowań wchodzi również projekt przyłączy wody, kanalizacji i gazu wraz z uzgodnieniami.

Sporządzamy projekty instalacji centrlanego ogrzewania zarówno w oparciu o kotłownie jak również pompy ciepła. Projektujemy również instalacjie solarne.

Dla budownictwa wielorodzinnego oraz dla budynków użyteczności publicznej sporządzamy projekty instalacji sanitarnych wraz z uzgodnieniami rzeczoznawców bhp, p. poż. i sanitarno - epidemiologicznych (sanepid). Oferta obejmuje wszystkie instalacje sanitarne: centralne ogrzewanie, woda, kanalizacja, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, przyłącza wod - kan i gazu.

Dla przmysłu oferujemy projekty instalacji wentylacji mechanicznej hal przemysłowych, biur i pomieszczeń socjalnych. Mamy doświadczenie w sporządzaniu zaawansowanych instalacji wentylacyjnych mających utrzymać wymagane parametry powietrza w hali (temperatura, wilgotność). Sporządzamy również projekty instalacji technologicznych takich jak ciepło technologiczne, instalacje parowe, instalacje sprężonego powietrza oraz maszynownie wentylacyjne, sprężarkownie sprężonego powietrza, kotłownie, węzły wody lodowej, instalacje wody lodowej itp. 

Oferujemy również projekty instalacji transportu pneumatycznego, odpylania, filtrowentylacji.

Uzgodnienia - posiadamy uprawnienia do uzgodniania projektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (rzeczoznawca bhp)

Zaspraszamy do współpracy.