Naszym klientom oferujemy usługi w zakresie

Prowadzimy stałą współpracę z doświadczoną kadrą inżynierską w zakresie branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, drogowej oraz geodezyjnej. Opracowujemy kompletną dokumentację wraz ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  

1. W zakresie projektowania instalacji sanitarnych oferujemy:

Budownictwo jednorodzinne

 • instalacje centralnego ogrzewania
 • kotłownie gazowe, olejowe, na paliwo stałe, pompy ciepła, instalacje solarne
 • wentylacja mechaniczna z rekuperacją
 • instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu ziemnego i płynnego
 • przyłącza wody, kanalizacji, gazu

Budynki użyteczności publicznej

 • instalacje grzewcze c.o. i kotłownie
 • instalacje wentylacyji mechanicznej
 • klimatyzacja
 • instalacje i sieci wod - kan
 • instalacje przeciwpożarowe, hydrantowe
 • przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu

Przemysł

 • wentylacja mechaniczna, kondycjonowanie powietrza (nawilżanie, osuszanie itd.)
 • instalacje odpylania i transportu pneumatycznego,
 • instalacje sprężonego powietrza i sprężarkownie,
 • instalacje gazu ziemnego i płynnego,
 • węzły cieplne
 • instalacje hydrantowe, p. poż. hydrofornie, zbiorniki p. poż.
 • kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, pompownie ścieków
 • instalacje ciepła technologicznego
 • instalacje grzewczo - wentylacyjne
 • instalacje parowe
 • instalacje chłodnicze

2. Oferujemy usługi w zakresie:

 • nadzory inwestorskie w branży sanitarnej.
 • sporządzanie świadectw energetycznych
 • uzgodnienia projektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy